ผู้บริหารและคณะตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

    
           วันที่ ๒๕ เมษายน นายวิลาส สุวี รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
และคณะตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  นายบุญเลิศ  สุวรรณรัตน์
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้การต้อนรับ

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลาง ชั้น 3 อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ 4600   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:0-4381-1747 Fax:0-4381-205