5 ธันวามหาราช

ทุกบุปผามาลัยคือใจราษฎร์
ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ ๕ ธันวามหาราช
"วันพ่อแห่งชาติ" คือองค์อดิศร
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร
พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์