หน้าแรก

เข้าสู่ระบบ

พิมพ์รหัสที่ท่านเห็น.
(คลิก รูปภาพเพื่อแสดงรหัสชุดใหม่)

พิมพ์รหัสที่ท่านเห็น.
 * 

แผนการบูรณาการระบบข้อมูลสถิติท้องถิ่น

 

จากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีนโยบายการกระจายอำนาจและงบประมาณไปสู้ท้องถิ่น ทำให้มีความต้องการใช้ข้อมูลสถิติในะดับท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงสร้่งพื้นฐานที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อใช้ในการบริหาร ตัดสินใจ วางแผนงาน และจัดสรรงบประมาณระดับท้องถิ่นและจากการที่ระบบสถิติของประเทศเป็นระบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System)

 

โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลางในการผลิตข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ และหน่วยงานต่างๆก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ทำให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เป็นการสร้างภาระแก่ผู้ให้ข้อมูลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูล อีกทั้งยังขาดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ทำให้การนำข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่นไปใช้ประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

     ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสถิติที่มีความสำคัญ เนื่องจากในอดีตได้มีการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นทุนในการผลิตอุตสาหกรรม ธุรกิจต่างๆ มากมาย เป็นจำนวนมากโดยไม่มีการคิดต้นทุน ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดนทำลายไปค่อนข้างมาก จนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมาย (Climate Change)

     ดังนั้นในปัจจุบัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายได้ดำเนินการเก็บข้อมูลสถิติด้านรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำตั้งแต่ 2538 เช่น ข้อมูลสถิติป่าชายเลน ข้อมูลสถิติประชากรที่ใช้เชื้อเพลิงประเภท ฟืน ถ่าน เป็นต้น โดยข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นข้อมูลระดับประเทศ ซึ่งในอนาคตข้อมูลอาจจำเป็นต้องมีข้อมูลในระดับภาค จังหวัด ต่อไป

     สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์ ถือเป็นสถิติหลักที่สำคัญและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสถิติด้านอื่นๆ เป็นสถิติที่นำเสนอข้อมูลสำคัญทางด้านประชากร และสังคม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะฉายภาพให้เห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ซึ่งได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น และการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศที่มีต่อสังคมเช่นเดียวกัน

      ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางประชากรมักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ของสังคม และเนื่องจากการพัฒนาประเทศส่วนใหญ่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อไปยังโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงลักษณะทางสังคมด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

     ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลสถิติที่มีความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากใช้ในการกำหนดนโยบายระดับประเทศ และใช้เป็นข้อมูลในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ โดยในประทศไทยมีหน่วยงานที่ผลิตข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลภาพรวมของประเทศ ในขณะที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจหน่วยงานหนึ่ง และข้อมูลบางประเภท สามารถนำเสนอได้ถึงระดับจังหวัด

      ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติด้านบัญชีประชาชาติ การเงินการคลัง การเกษตร อุตสาหกรรม เหมืองแร่ ก่อสร้าง พลังงาน การท่องเที่ยว โรงแรม ภัตตาคาร การค้า การบริการ การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

จำนวนผู้ใช้งาน ขณะนี้

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

มุมบริการ

ปฏิทินกิจกรรม

April 2017
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

แบบสำรวจ

ท่านพอใจกับเว็บไซต์นี้เพียงใด
 

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้154
mod_vvisit_counterเมื่อวาน578
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1282
mod_vvisit_counterเดือนนี้21022
mod_vvisit_counterรวมทุกวัน486352